21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ไส้กรอกข้าวสังข์หยด

พัทลุง - "เดย์" หนุ่มกงหรา ทายาทธุรกิจฟาร์มไก่ ใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นปั้นแบรนด์ "มิตรฟู้ด" พัฒนาไส้กรอกไข่ปลา-ข้าวสังข์หยด เสริมรายได้เกษตรกรพัทลุง ปี62 เล็งเพิ่มตัวแทนจำหน่าย พร้อมขายผ่าน Tops ทั่วปท.